Algemene Voorwaarden
Unfold Your Being

1. Psilohuasca Ceremonies
a. Informatie verstrekking
Unfold Your being is verplicht om de juiste informatie aan jou te verstrekken, zodat jij veilig aan je innerlijke expeditie kunt beginnen.
b. Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van een aantal medicijnen gaan niet samen met met Psilohuasca. Hierdoor is de deelnemer verplicht om de alle door Unfold Your Being opgevraagde informatie te verstrekken.
c. Tevens verplicht de deelnemer zich om bij, een medische en/of psychische aandoening dan wel medicijngebruik, met zijn/haar (behandelend)arts/therapeut te overleggen. Bij twijfel heeft Unfold Your Being het recht tot weigering.
d. Verantwoordelijkheid
Deelname aan een Psilohuasca ceremonie doe je op eigen initiatief en op eigen risico. Unfold Your Being accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die als gevolg ontstaan, door onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer verstrekt is.

2. Betalingsvoorwaarden
De inschrijving is pas definitief op het moment dat het totaalbedrag voor een activiteit door Unfold Your Being is ontvangen.

3. Prijswijzigingen
Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor men zich reeds heeft aangemeld.

4. Annuleringsvoorwaarden
Indien een deelnemer de deelname aan een activiteit wil annuleren, dan zijn hier de volgende kosten aan verbonden:
a. Bij annulering tot 4 weken voor de datum van de activiteit worden €35 administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van de activiteit wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd. Of de deelnemer kan kiezen de activiteit door te schuiven naar een andere datum.
c. Bij annulering tot 1 week voor de datum van de activiteit wordt 35% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
d. Bij annulering minder dan 7 dagen voorafgaand aan de activiteit of het niet verschijnen op de dag zelf is geen restitutie mogelijk.
e. Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door Unfold Your Being, aanvaardt Unfold Your Being geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt in dat geval naar keuze in overleg een nieuwe datum inplannen of annuleren. Als geen nieuwe datum ingepland wordt of als de deelnemer kiest voor annulering dan zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.

5. Vertrouwelijkheid
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door de Unfold Your Being en haar medewerkers vertrouwelijk behandeld. Unfold Your Being houdt zich aan de geldende privacywetgeving.